Sau khi gặp thất bại nên bố trí lại bàn làm việc như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *